Farsdag typografi

Konvolutt er inkludert.

Farge: Kvit bakgrunn med typografi
Storleik: A6 (105x148 mm)
Papir: 350 gr Ensocoat

Kortet er trykt på miljøsertifisert papir, hjå vårt lokale trykkeri.

Priskalkulator

Sum kr. : 49,00